miércoles, 22 de octubre de 2008

Movimientos Sociales se reúnen en Honduras contra la militarización
Winaqi' xiki mol ki' kela' Honduras ruma ma niki wajo' ta ri q'aq' chiki kojol

Ri 3, 4 chuqa' ri 5 ruchin octubre, ni b'anatäj kela' pa Esperanza, Intibucá, Honduras, ri ruka'n Encuentro Hemisférico frente a la Militarización.  ri nab'ey xb'anatäj kela' Chiapas pa ri 2003.

Ri wuj ri nu woyoj ri winäq, nu b'ij  chi niki mol ki' ruchin ye tzijon chirij "ri k'eyewal ri nu k'on pe ri q'aq' chiki kojol ronojel taq amaq', ri wakami xa kan xok yan achi'el jun yalan nïm laj k'ayb'äl".

Chupan ri nab'ey Encuentro Hemisférico Frente a la Militarización, ri xb'anatäj kela' Chiapas, México pa ri 2003, xe k'aje' 272 organizaciones  kichin 35 amaq'.

Ri winaqi' re' xiki b'ij chi wakami xiki kuwursaj ri ki samaj "chuwäch ri kosanïk ri nib'an chare ri q'aq', ri man utz ta ye tz'atox ri winäq, chuqa' ruma niki wajo' niki xïm ri rajil ruk'in ri taq q'aq' ruchin ri Estados Unidos chuqa' nik'aj amaq'il chïk".

Ru ma yare'  xiki ch'ob niki mol ki' jun b'ey chïk niki yab'ej ri Foro Social de las Américas, ri ni b'anatäj ri 7 e nik'is ri 12 ruchin octubre.

Niki b'ij chi " ri II Encuetro yare' jun etab'äl chupan ri Foro, ki chin ronoje, chuqa' yare' yalan  ni k'atzin ruchin yoj samäj yalan kow chirij ri qulew".

Jun q'axan tzij xu b'än ri Contacto Sur, ruchin ALER, Berta Cáceres, ruchin ri Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), xu b'ij chi ye tzijon chirij janila taq k'eyewal, chuqa' chirij ri "cibercolonialismo"
.(PÚLSAR/ALER)

rt

01/10/2008
Traducción: Herber Morales¡Todo sobre Amor y Sexo!
La guía completa para tu vida en Mujer de Hoy:
http://mx.mujer.yahoo.com/

No hay comentarios:

Asociación Mundial de Radios Comunitarias
¡Democratizar la Comunicación es Democratizar la Sociedad!

ARMAS BAJO CONTROL

ARMAS BAJO CONTROL
Firma aqui por un Mundo en Paz

IV CUMBRE CONTINENTAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DEL ABYA YALA

IV Cumbre Continental de los Pueblos Indígenas del Abya Yala.

Archivo del blog